fp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Interviews og beretninger

Hædringsarrangement 2021

Hædringsarrangement 2021

Hædringsarrangementet d 30 november er aflyst. Det er vi selvfølgelig meget kede af, men der er...

Hædringsarrangement

Hædringsarrangement

KÅRINGER 2020Vi har valgt at aflyse det årlige hædringsarrangement i Kerteminde Kommune i år, men...

Formidling af hjælpe pakker til foreningslivet.

Formidling af hjælpe pakker til foreningslivet.

Hej Alle Her er lidt om hjælpe pakker til foreningslivet, jeg har gjort det enkelt for jer og...

 • Generalforsamling i Frivilligcenter Kerteminde Kommune

  Generalforsamling i Frivilligcenter Kerteminde Kommune

  fredag, 28. januar 2022 11:38
 • Hædringsarrangement 2021

  Hædringsarrangement 2021

  torsdag, 4. november 2021 12:36
 • Hædringsarrangement 2021

  Hædringsarrangement 2021

  fredag, 8. oktober 2021 09:13
 • Hædringsarrangement

  Hædringsarrangement

  mandag, 21. september 2020 09:22
 • Formidling af hjælpe pakker til foreningslivet.

  Formidling af hjælpe pakker til foreningslivet.

  fredag, 1. maj 2020 12:53

PRESSEMEDDELELSE fra Trygfonden

 Trygfonden

 

Pressemeddelelse

 1. 1. april 2020

 Side 1 af 2

To ekstraordinære millionpuljer fra TrygFonden:

50 mio. kr. skal hjælpe samfundets mest sårbare og udsatte under coronakrisen

Store grupper i samfundet er i denne tid under pres. Både de mest udsatte og sår-bare, men også mennesker, der pludselig får vendt deres liv på hovedet, fordi de ek-sempelvis er kronisk syge eller kæmper med konsekvenserne af at være isoleret i eget hjem. TrygFonden afsætter nu 50 mio. kr. i akut hjælp til de mange foreninger og organisationer, der arbejder for at øge trygheden for netop disse målgrupper.

Under coronakrisen har en stor gruppe af sårbare og udsatte – både på arbejdsmarkedet og i særdeleshed uden for arbejdsmarkedet – ikke mulighed for at få tilstrækkelig hjælp eller være en del af vigtige fællesskaber, som de har brug for. Flere fremhæver, at udfordringerne også rammer grupper, som ikke normalt er at betegne som udsatte, men som i denne tid oplever særlige bekymringer fx på grund af et liv med kronisk sygdom, ensomhed, social isolation eller mentale udfordringer.

For at afbøde og afhjælpe nogle af disse svære udfordringer, har TrygFonden nu afsat 50 mio. kr. fordelt på to puljer på henholdsvis 30 og 20 mio. kr.

Der etableres en social akutpulje på 30 mio. kr., der kan ansøges fra i dag af de organisatio-ner, foreninger og andre aktører, der kæmper for at hjælpe dem, der er særligt hårdt ramt i denne tid.

- Med akutpuljen ønsker vi at støtte indsatser, der gavner de mange i hele landet og de mindre grupper i lokalsamfundene. Vi håber, at vi på den måde kan være med til at bidrage til tryghe-den, og at vi i Danmark står sammen og fastholder vores vigtige fællesskaber og omsorg for dem, der har mest behov, siger Ida Sofie Jensen, formand for TrygFonden.

Den anden pulje på 20 mio. kr. er øremærket virksomheder med socialt ansvar som et bæ-rende element i deres forretningsmodel. Puljen etableres i samarbejde med Den Sociale Kapi-talfond og består i, at TrygFonden garanterer for lån i virksomhedens sædvanlige pengeinsti-tut. Der arbejdes i øjeblikket på den konkrete udmøntning af ordningen.

Midler kan bevilges inden for få dage

Den sociale akutpulje på 30 mio. kr. kan søges via www.tryghed.dk - og TrygFonden bestræ-ber sig på at kunne give svar på ansøgningen inden for tre hverdage, så midlerne hurtigst mu-ligt kan komme ud og gøre gavn.

- Det er nu og her, der er brug for hjælp. Derfor forventer vi også at kunne give svar på an-søgninger inden for få dage. Usikkerheden, uvisheden og ikke mindst det manglende sociale liv rammer nogle grupper særdeles hårdt. Det kan landets mange organisationer og mindre lokale foreninger gøre noget ved. Vi håber derfor, de vil gøre brug af akutpuljen, så vi sammen kan 1. april 2020 Side 2 af 2

få midlerne hurtigt ud at leve til gavn for de mest udsatte, siger Rie Odsbjerg Werner, direktør for TrygFonden.

Find mere information om TrygFondens sociale akutpulje og søg om midler her.

Kort om TrygFondens sociale akutpulje

 • • TrygFondens sociale akutpulje er målrettet særligt sårbare målgrupper, rådgivning til alle med behov samt redskaber til at bevare fællesskaber og kontakt i en tid, hvor man ikke kan være fysisk sammen. Indsatserne kan også omfatte rekruttering eller opkvalificering af frivillige.
 • • Allerede etablerede organisationer, som har kapacitet til at give en konkret hjælp til de mennesker, der lige nu har særlige behov for støtte som følge af coronasmitten i Danmark, kan søge. Det gælder både større og mindre organisationer.
 • • Der er ingen faste kriterier for størrelse og rækkevidde af de forskellige indsatser, men der lægges vægt på, at midlerne kommer målgrupperne direkte til gavn her og nu.
 • • Der kan opnås støtte til både landsdækkende og regionale/lokale indsatser.
 • • Der kan ansøges i perioden 1. april 2020, og indtil alle midler er udmøntet – eller senest 1. juni 2020.
 • • Der er ikke noget loft for, hvor stort et beløb der kan søges om – eller en minimumsgrænse for, hvor lille et ansøgt beløb kan være.
 • • Akutpuljen kan ikke søges af privatpersoner og kommercielle og politiske aktører.
 • • Læs mere om den sociale akutpulje her. .

Kort om den socialøkonomiske pulje

 • • Virksomheder med socialt ansvar som bærende element i deres forretningsmodel
 • • Garanti for lån i virksomhedens normale pengeinstitut
 • • Puljen skal hjælpe virksomheder som ikke kan gøre brug af de øvrige virksomhedsordnin-ger der er etableret i forbindelse med Covid-19
 • • Læs mere om den socialøkonomiske pulje her.

For yderligere information kontakt venligst

Michael Carlsen, kommunikationsdirektør i TrygFonden, tlf.: 29 49 46 85

Om TrygFonden TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hoved-ejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.