fp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

Foreningsvejviser

Denne guide viser dig vej til alle foreninger, der er medlem af Frivilligcenter Kerteminde. Vores medlemmer repræsenterer både socialt og humanitært arbejde, idræt og sundhedsfremmende aktiviteter samt kunst og kultur. Vi håber du finder hvad du søger, ellers er du velkommen til at kontakte os.

Vi anmoder medlemmerne om til stadighed at holde os opdateret om de korrekte kontaktinformationer til jeres foreninger, så nye frivillige altid kan finde frem til jer.

 

icon
Tilbud om rådgivning, væresteder, sorggrupper, ferier og samvær med voksne målrettet børn og unge.
icon
Tilbud om rådgivning og støtte, sorggrupper og sociale aktiviteter målrettet familier
icon
Tilbud målrettet flygtninge og indvandrere
icon
Fritidsundervisning, højskoler mm.
icon
Tilbud målrettet mennesker med handicap
icon
Humanitære og godgørende foreninger, nødhjælp, genbrug
Idræts- og sportsforeninger
icon
Politiske og faglige foreninger, lokalråd mm.
icon
Kunst, kultur, historie, husflid mm.
icon
Tilbud til socialt udsatte - målgrupper som fx ældre, ensomme og handicappede.
icon
Tilbud indenfor en stor variation af sundheds og sygdoms kategorier
icon
Tilbud til ældre fx motions- og sociale aktiviteter samt interesseorganisationer
icon
Tilbud, som spænder bredere end de øvrige kategorier og henvender sig til alle eller flere forskellige målgrupper
Powered by SobiPro